Varsel om generalforsamling nr. 101 i 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 22.2. kl. 19.00.

Stedet er som sidste år: Søgården.

Dagsoden som den plejer: og oprettet den 31. januar 2018.

Valg af dirigent.

Dirigentens godkendelse af  generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning.

Kassererens beretning

Indkomne forslag: Vedtægtsændringer

Valg til  bestyrelsen

Eventuelt.