Forside

VELKOMMEN TIL

SUNDS BORGERFORENING
Byens talerør

 

Som medlem af Sunds Borgerforening er man med til at støtte de aktiviteter som Borgerforeningen laver. Herudover har man en række fordele, ved fremvisning af sit medlemskort:

20 % rabat på algebehandling ved Dansk Tagbearbejdning A/S 

Ved køb af briller hos Nyt Syn Andersen & Lundorff, Herning får man et suncover med i prisen

10 % rabat hos Lambæk Guld og Sølv, gågaden Herning.
(gælder ikke reparationer og ombytnings serier)

10 % rabat hos Dirty Ranch Steakhouse.

Alt sammen ved fremvisning af medlemskortet.

https://sunds-borgerforening.dk/bliv-medlem/

Prisen 150,- kr. pr. år er for hele husstanden.

Husk navn adresse og mail ved indbetaling, så kommer vi med et medlemskort

For at blive aktiv medlem, skal man selvfølgelig bo i Sunds.

Sunds Borgerforening er byens talerør og repræsenterer byen over for kommunen og andre myndigheder. Vi gør også en indsats for at øge samarbejdet mellem foreninger og organisationer i byen, så vi sammen trækker i samme retning.

Borgerforeningen tager sig af mange praktiske opgaver så som julepyntning af hovedgaden, Sankt Hans Fest, flaghejsning og mange andre ting, som beskrives et andet sted på hjemmesiden.

Borgerforeningen er afhængig af støtte fra byens indbyggere. Heldigvis har vi mange trofaste medlemmer, som støtter os, og det er vi meget taknemmelige over. Kontingentbetalingen sker hvert år i januar, hvor vi sender opkrævning på mail, det koster kun 150,- kr. pr. husstand om året. 

Borgerforeningen holder også fast i en gammel tradition, der tilbyder byens borgere en mulighed for at have en robåd eller sejlbåd liggende ved søen for et beskedent beløb, men mod at man aktivt deltager i Sunds Lystbådehavns aktiviteter med hensyn til udlægning af bådebro og andre praktiske gøremål.

Sunds Borgerforening har i samarbejde med byens andre klubber og foreninger oprettet en hjemmeside for Sunds, som hedder voressunds På denne hjemmeside kan man finde mange flere informationer om, hvad der sker i byen.