Borgerforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 på Søgaarden kl. 19:00

Dagsorden ifølge lovene.