Borgerforeningen afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 på Søgaarden kl. 19:00

Dagsorden:

Velkommen og indlæg fra Herning vand.

Generalforsamlingen;

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisorer
Eventuelt.