Beretning for 2017

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2018

Overskrifter i beretningen  2017  – et begivenhedsrigt år.

  • 100 års jubilæum.
  • Indvielse af genbrugspladsen.
  • Nye lysmaster/julebelysning.
  • Nedlæggelse af Handelsstandsforeningen.
  • Projekt mellem skolen og Multicenter Sunds
  • Alfa grunden.
  • Ny byggegrunde

Borgerforeningens 100 år jubilæum og Sunds Multihals 50 års jubilæum blev stået sammen.

  1. September, reception med street food og live musik. Et vellykket arrangement med mange fremmødte. Street food var rigtig godt, mange har spurgt om det kan gentages??
  2. September startede med rundstykker. De forskellige foreninger vist deres aktiviteter i hallerne, ikke så godt besøgt!

Om aften udsolgt halbal, virkelig vellykket, god stemning, bredt udsnit af byens borgere. Nogle havde valgt at forlægge deres gade/vejfest til denne aften. Mange har spurgt om det skal være en tilbagevendende begivenhed. God ide, der er nogen der arbejder på det, skal måske være hvert tredje år.

Nok ikke noget borgerforeningen skal være i spidsen for, det kommer jeg tilbage til senere!

Sunds Genbrugsplads blev indviet den 6.oktober.
God placering, vil kunne modtage affald fra 30.000 besøgende.
Stor gevinst for Sunds og omegn.

Sunds Hovedgade nye gadelamper og julebelysning
Nye stjerner, lys i træer ved Pizza kryds, nye stikdåser på lygtepæle
Der er blevet investeret en del i nyt julebelysning i 2016 og 2017.
Ny stjerner i 2016 sponsoreret af Sunds elforsyning.
Ny lysmaster i hovedgaden.
Vi har betalt en del af de nye stikdåser med midler fra byens forskønnelse. 30.000,- Vi kan nu selv sætte dem op.
Stor tak til Karl Kristian Hagger for hjælpen med julebelysningen
Lys i træer ved pizza krydset.
Vil gerne udvide det ved Byparken i 2018

Byfornyelsen ved Sunds Multihal – Sunds-Ilskov Skole og Stadion.

Åbnet til Stadion, Bedre logistik mellem Hal og Skole samt forbedring af parkeringsforhold.

Et projekt der er kørt mellem Herning Kommune, Multihallen og Skolen.

 

 

Handelsstandsforeningen er nedlagt.
Borgerforeningen har overtaget jul i Hovedgaden. Det kræver en del ressourcer.
Spærring af Hovedgaden, Rundt om søen/ servering af suppe, Tombola.
Synes det gik ok, skal det fortsætte?  Skal bestyrelsen foretage udlicitering?

Gang i Sunds.
Bynær skov ved Thorupvej, etableres i 2018.
Godt projekt som vil være i gang i mange år, shelter, legeplads!!
Herningvand graver i Sunds, kloaker og klimasøer/regnvandsbassiner
Hovedgaden går i gang ca. 2020

Nye byggegrunde, flere steder i Sunds.

Toilet ved DUI hytten?

Sparerunde har lukket toilettet ved   stranden ved Viborgvej ved DUI hytten.

Der søges aftale med kommunen om et muld toilet  her.