Bliv medlem

Meld dig ind

Kontingentet er 150 kr. for hele hustanden.

Du betaler via netbank ved overførsel til Borgerforeningens konto 7613 4020312.

Betalingen kan gøres automatisk hvert år, så man ikke skal huske på betalingen hvert år.

For at vi kan registrere indbetalingen bedes du angive gadenavn og husnummer  i meddelelsen.

Du kan også gå hen i din bank og få overført kontingentet til vores konto.

På forhånd tak for støtten.

Under information kan du læse hvad kontingentet indebærer.