Varsel om generalforsamling nr. 102 i 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 13.3. kl. 19.00.

Stedet er som sidste år: Søgården.

Dagsoden som den plejer: og oprettet den 10. februar 2019.

Valg af dirigent.

Dirigentens godkendelse af  generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning.

Kassererens beretning

Indkomne forslag: Sendes til Søren Peder byrje@herning.dk / 40897212

Valg til  bestyrelsen

Eventuelt.