Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021

Generalforsamling Sunds Borgerforening Den 15. juni 2021

Valg af dirigent.

Jens Vind blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning

Lys ved Roklubben Sunds Sø

Toilet ved Østre Søvej.

Skiltning til toilet

Mere byskov ved Thorupvej – hvad skal skoven hedde

Hundeskov i ny skov.

Området omkring Søgaarden og den gamle Camping plads

Område fornyelse torvet og første etape af hovedgaden.

Velkommen til Sunds pakken.

Aflyst jul i hovedgaden.

Fremtids visioner. (lettere adgang til Hytteskoven, Lys på cykelstien til Herning, samarbejde med Handel/Erhverv udvikle byen)

Beretning diskuteret og godkendt.

Fremlæggelse af regnskab og godkendelse

Regnskab diskuteret og godkendt.

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingent fra 100 til 150 kr årligt.

Forslaget blev godkendt.

Valg til bestyrelsen.

Anne Marie Christensen, Martin Bøgelund, Jacob Holmsgaard og Finn Mølgaard var på valg.

Jacob Holmsgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne på valg blev genvalgt og ny medlem blev.

Almind Spelling-Sørensen

Suppleant Marlene Bøgelund.

Det blev besluttet at Suppleant deltager i bestyrelses møder.

Valg af revisorer:

Vagn Jørgensen og Jens Vind blev genvalgt som revisorer.

Eventuelt: ingen indlæg under dette punkt.