Referat fra generalforsamlingen 2019

 

Referat fra generalforsamlingen Sunds Borgerforening den 13. marts på Søgården

  1. Valg af dirigent

Jens Vind blev valgt som dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning

Søren Peder Jensen fremlagde beretningen, som blev godkendt

  1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Anne Marie Christensen fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt

  1. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Per Vallerbæk ønskede ikke at genopstille, men vil gerne påtage sig små opgave

Uden for bestyrelsen

Martin Bøgelund nyvalgt.

Finn Mølgaard, Jacob Holmsgaard og Anne Marie Christensen blev genvalgt.

Bestyrelsen består derudover af: Henny Falsig, Palle Madsbjerg og Søren Peder Jensen.

Anna Lock blev valgt som suppleant.

  1. Valg af revisorer.

Jens Vind genvalgt. Vagn Jørgensen på valg i 2020

  1. Eventuelt

Det blev opfordret til at deltage i affaldsindsamling søndag den 31. marts kl. 10.00 fra Brugsen, følg med   på Sunds Update. Per Vallerbæk arrangere.

15 juni er det 800 år siden, at Danmarks flag faldt ned fra himlen ifølge savnet. Der bliver arrangeret tur til København for alle fanebærende foreninger. Sunds Borgerforening vil arbejde på sagen!!