Referat fra generalforsamlingen 2020

Generalforsamling Sunds Borgerforening 11. marts 2020

 1. Valg af dirigent.

Jens Vind valgt til dirigent.

 • Bestyrelsens beretning
 • Flere medlemmer
 • Ny hjemmeside – mere aktivitet
 • Sunds Hovedgade
 • Ny skov, ingen bakker
 • Velkommen til nye borgere.
 • Toilet ved Handicapbroen
 • Campingpladsen
 • Jul i Hovedgaden
 • Nye byggegrunde.
 • Tak for hjælpen.

Beretning fremlagt diskuteret og godkendt 😊

 • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Regnskab fremlagt diskuteret og godkendt 😊

 • Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Henny Falsig, Palle Madsbjerg og Søren Peder Jensen valgt til bestyrelsen.

Martin Bøgelund, Jacob Holmsgaard og Finn Mølgaard på valg i 2021

 • Valg af revisorer.

Vagn Jørgensen valgt til revisor

Jens Vind på valg i 2021

 • Eventuelt

Ikke noget

Ref. Søren Peder